16.yy’dan itibaren iktidar merkezlerinin İpek yolu ve çevresinden Atlantik Okyanusu’na kaymasını şu yazıda incelemiştik. Ancak “atlantik sistemi” diyebileceğimiz dış politika uygulamasının ortaya çıkışı 20.yy’ın ortasını bulacaktır. Bunun iki önemli sebebi vardır birincisi; "Birleşik Devletler tek sorununu çözmek için harekete geçer. Kolonist devleti olan İngiltere’ye baş kaldırır ve doğal olarak İngiltere’yi...
16.yy’da kıtaların keşfedilmesine kadar denizlerin ticaretteki rolü hayli kısıtlıydı. Medeniyetler bu döneme kadar çok uzun bir süre kara yoluyla ticaret yaptılar. Mal, hizmet, askeri lojistik ve hatta bilgi bu yolla yayıldı. Geçmişte büyük imparatorlukların İpek yolu ve onun art bölgelerinde (hinterland) kurulmuş olması tesadüf değil elbette. Ahameniş imparatorluğunun şah damarı...