Daha önceki yazıda değindiğimiz gibi. Eğer Birleşik Devletler küresel gücünü korumak istiyorsa Avrasya’nın olası bir birleşme denemesini var gücüyle engellemek zorundadır. Avrupa’ya uzak ve lojistik olarak dezavantajlı bir güç olarak Abd’nin, Sovyetler gibi yayılması oldukça zordur. Ancak onun en önemli avantajı Sovyetler’in büyüme alanındaki devletlerin diplomatik tercihlerinde baş aktör...
İkinci dünya savaşı ve onun getirdiği teknolojiler jeostratejinin hemen her alanında büyük bir kırılma yaratacaktır. Sadece askeri açıdan değil, lojistik, haberleşme, aktörler hatta diplomasi hızı bile doktriner anlamda yeniden ele alınmalıdır. ’45 sonrası dünya için her sosyal bilimler başlığı detaylı bir taktik analizi hak eder ve bu detaylar tek...