İkinci dünya savaşının, savaşmadan galibi Birleşik Devletler ve üretim araçları en az yıkıma uğrayan Sovyetler Birliği, 1945 sonrası konjonktüre avantajlı girecektir. Birleşik Devletler’in nükleer programı Manhattan Projesi bütün askeri doktrinleri temelden sarsar.  Sovyetler’in buna cevabı 4 yıl sonra “ilk yıldırım” testiyle gelir. Sovyetler bu testte 20 Kilotonluk bir patlama...
İkinci dünya savaşı ve onun getirdiği teknolojiler jeostratejinin hemen her alanında büyük bir kırılma yaratacaktır. Sadece askeri açıdan değil, lojistik, haberleşme, aktörler hatta diplomasi hızı bile doktriner anlamda yeniden ele alınmalıdır. ’45 sonrası dünya için her sosyal bilimler başlığı detaylı bir taktik analizi hak eder ve bu detaylar tek...